Solar Carport 3.2Kw for Hybrid Car

Last updated: 13 Jul 2020  |  789 Views  | 

Solar Carport 3.2Kw for Hybrid Car

 VDO

 

Solar Carport Project 3.2Kw

- Life Style ของเจ้าของบ้าน คือการเดินทางระหว่าง 2 ที่เป็นประจํา ระยะทางเที่ยวละ 30 กม. รวม ไป-กลับ 60 กม. มีที่ชาร์จทั้ง 2 ที่
- จุดประสงค์เพื่อชาร์จรถยนต์ Hybrid
- Onboard Charger ของรถคันนึ้ ไม่เกิน 16A หรือประมาณ 3.5Kwh
- เท่ากับว่าเจ้าของแทบไม่ได้ใช้น้ำมันเลยในเส้นทางที่ใช้เป็นประจำ
- ถ้าใช้น้ำมันอย่างเดียวจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2.5-3.5 บาทต่อกิโลเมตร

"รูปจริง ผลงานจริง"
ติดตั้งระบบ Solar ไว้ใจเรา
Solar@Advised
www.solaradvised.com
081-0616346999


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy